Đối tác của Avis: Vietnam Airlines

11/10/18

Điều khoản & Điều kiện

– Dặm thưởng chỉ có thể nhận được cho những khách hàng bay thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái đủ tiêu chuẩn tại các địa điểm có Avis.
– Việc thuê xe phải được hoàn tất để nhận thưởng dặm.
– Thưởng dặm là hợp lệ cho các thành viên Lotusmiles tại các địa điểm Avis tham gia tại Hoa Kỳ (loại trừ các địa điểm ở Alaska), Canada, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latin.
– Thành viên Lotusmiles có thể kiếm được 500 dặm mỗi lần thuê xe lẻ và không ký hợp đồng.
– Thành viên Lotusmiles có thể kiếm được 300 dặm mỗi thuê xe theo dạng ký hợp đồng.
– Để đủ điều kiện, người thuê xe phải cung cấp số thành viên Lotusmiles tại thời điểm đặt trước. Thẻ thành viên Lotusmiles phải được xuất trình tại địa điểm trong thời gian lấy xe.
– Người thuê phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, trình độ theo tiêu chuẩn của Avis.
– Không được thưởng dặm với các dịch vụ trên Avis Prestige, Avis Signature Series.
– Dịch vụ cho thuê không đủ điều kiện bao gồm thuê xe có tài, hoặc thuê xe van. Nhân viên ngành du lịch, bảo hiểm, các đối tác liên kết được lựa chọn không đủ điều kiện nhận dặm thưởng.
– Việc trao thưởng Lotusmiles có thể mất đến 6-8 tuần kể từ ngày thuê và điểm thưởng dặm là không thể chuyển nhượng, không hoàn lại và không quy đổi thành tiền mặt.
– Các dặm thiếu phải được thực hiện bù trong vòng 180 ngày kể từ ngày kết thúc của mỗi lần cho thuê xe đủ điều kiện.
– Để khẳng định dặm thiếu, bạn sẽ cần phải cung cấp Hợp đồng thuê xe ban đầu, vì vậy hãy giữ lại bản sao hợp đồng cho đến khi dặm bù được ghi vào tài khoản của bạn.
– Avis và Lotusmiles không chịu trách nhiệm về lỗi đánh máy hoặc thiếu sót.
– Avis và Lotusmiles có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
– Các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Avis áp dụng cho tất cả các dịch vụ cho thuê.