Nhận đến 4 lần dặm thưởng từ Lotusmile và giảm giá 20% với Avis

14/08/18

Hãy ngắm nhìn thế giới một cách khác biệt khi du hành cùng Avis! Hội viên Bông Sen Vàng có thể nhận đến 2.000 dặm  cho mỗi lần thuê xe (so với 500 dặm/lần như thông thường) và được giảm đến 20% giá thuê xe tại một số địa điểm.

Thời gian đặt xe: Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018;

Thời gian nhận xe:Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018;

Mức dặm thưởng:

  • Thuê tối thiểu 2 ngày = 1.000 dặm/lần thuê;
  • Thuê tối thiểu 3 ngày = 1.500 dặm/lần thuê;
  • Thuê tối thiểu 4 ngày = 2.000 dặm/lần thuê.

Điều kiện: Áp dụng cho tất cả các nhóm xe ở châu Á và xe nhóm C trở lên với những nơi còn lại.

Ưu đãi giảm giá: Giảm tới 20% khi thuê xe tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Áp dụng cho đặt xe từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 và nhận xe từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Vui lòng trích dẫn Mã Giảm Giá Toàn Cầu Avis (AWD) – #V050600 và số thẻ hội viên Bông Sen Vàng khi đặt xe, xuất trình thẻ khi nhận xe. Áp dụng Điều kiện và Điều khoản.

Vui lòng đặt xe tại đây