Khảo sát đánh giá NVKD và NVLX

Xin chào Anh/Chị, AVIS Việt Nam đang thực hiện cuộc khảo sát thu thập ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của Khách hàng về chất lượng dịch vụ, nhằm cải thiện và nâng cao sự chăm sóc đối với Khách hàng, mong Anh/Chị dành ít thời gian để tham gia khảo sát cùng AVIS....

Đọc tiếp

Khảo sát đánh giá nhân viên kinh doanh

Xin chào Anh/Chị, AVIS Việt Nam đang thực hiện cuộc khảo sát thu thập ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của Khách hàng về chất lượng dịch vụ, nhằm cải thiện và nâng cao sự chăm sóc đối với Khách hàng, mong Anh/Chị dành ít thời gian để tham gia khảo sát cùng AVIS....

Đọc tiếp

Khảo sát đánh giá nhân viên lái xe

Xin chào Anh/Chị, AVIS Việt Nam đang thực hiện cuộc khảo sát thu thập ý kiến đóng góp cũng như phản khồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ, nhằm cải thiện và nâng cao sự chăm sóc đối với khách hàng, mong Anh/Chị dành ít thời gian để tham gia khảo sát cùng AVIS....

Đọc tiếp