Thông báo về quyền riêng tư

1. Định nghĩa:
“Chúng tôi”, “của chúng tôi” và/hoặc “chúng tôi” có nghĩa là Avis Việt Nam và/hoặc bất kỳ công ty, tổ chức, tập đoàn và/hoặc thực thể nào hình thành bất kỳ bộ phận nào của Avis Việt Nam và sẽ bao gồm các đại lý, nhân viên, nhà thầu và đại lý phụ của chúng tôi. nhà thầu;
“Sản phẩm và/hoặc dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm, hàng hóa, vật phẩm, dịch vụ, trang web, ứng dụng, tiện nghi và/hoặc cơ sở vật chất nào do chúng tôi cung cấp.

2. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi hoặc các bên thay mặt chúng tôi xử lý. Dữ liệu cá nhân đó sẽ bao gồm (nhưng sẽ không giới hạn) tên, số chứng minh nhân dân đăng ký quốc gia, số hộ chiếu, quốc tịch, chủng tộc, ngày sinh, tuổi, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tín ngưỡng tôn giáo, y tế hồ sơ, hồ sơ tội phạm, đảng phái, quan điểm chính trị và bất kỳ thông tin nào khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn.

3. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:-

(i) Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến việc chúng tôi cung cấp và/hoặc việc bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nói trên;
(ii) Lưu giữ hồ sơ nội bộ;
(iii) Để xác minh danh tính của bạn;
(iv) Để liên hệ với bạn;
(v) Để trả lời các câu hỏi của bạn, nếu có;
(vi) Để cho phép bạn ký kết hợp đồng với chúng tôi;
(vii) Thực hiện nghiên cứu và phân tích;
(viii) Thực hiện tiếp thị và quảng bá;
(ix) Tiến hành kiểm toán, điều tra hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào khác;
(x) Tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào hoặc liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào;
(xi) Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật;
(xii) Thực hiện bất kỳ hành động nào theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; Và
(xiii) Để đạt được bất kỳ mục đích nào khác mà theo đánh giá của chúng tôi là cần thiết và/hoặc hợp lý trong từng trường hợp.

4. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn sau:-

(i) Trực tiếp từ bạn;
(ii) Từ việc bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ;
(iii) Từ bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn cung cấp cho chúng tôi;
(iv) Từ bất kỳ nguồn nào có sẵn công khai; Và
(v) Từ bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền từ chối mọi yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Lưu ý rằng việc bạn thực hiện quyền nói trên có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ (những ảnh hưởng đó có thể bao gồm việc không cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ) cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những ảnh hưởng đó.

6. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên sau:-

(i) Bên được pháp luật quy định hoặc được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tiết lộ thông tin;
(ii) Một công ty có liên quan đến chúng tôi;
(iii) Các đối tác kinh doanh, đại lý, nhân viên, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của chúng tôi;
(iv) Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn, kế toán, luật sư hoặc cố vấn; Và
(v) Bất kỳ bên nào khác mà việc tiết lộ thông tin cho họ, theo ước tính của chúng tôi, là cần thiết và/hoặc hợp lý trong các trường hợp.

7. Bạn có quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Lưu ý rằng việc bạn thực hiện quyền nói trên có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ (những ảnh hưởng đó có thể bao gồm việc không cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ) cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những ảnh hưởng đó.

8. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi là bắt buộc và cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Bất kỳ việc không cung cấp dữ liệu cá nhân đó có thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ (những ảnh hưởng đó có thể bao gồm việc không cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ) cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại nào, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những ảnh hưởng đó.

9. Chi tiết liên hệ:

AVIS VIỆT NAM
Trụ sở chính Hà Nội –Hotline: 096.555.5969
Tầng 5, 11 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng –Hotline: 096.555.5969
68 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chi nhánh Hồ Chí Minh –Hotline: 096.555.5969
44 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM