Thành tích & Giải thưởng

2012 – 2014

   Avis Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 tại châu Á

2016

  Avis Budget trao tặng giải thưởng “Asian long service Avis 5 years"

2018

  Giải thưởng “Winning Spirit” được trao tặng trong Hội nghị AVIS Châu Á